Felhasználási feltételek

 
Üdvözöljük Csiza Erika Erzsébet méhész egyéni vállalkozó és Simon Péter méhész őstermelő által üzemeltetett www.bakonynektar.hu honlapon. Kérjük, hogy a honlap használata előtt olvassa el a felhasználási feltételeket. A honlap használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.
A honlap üzemeltetőinek (továbbiakban: Üzemeltetők) adatai:
- Név: Csiza Erika Erzsébet és Simon Péter
- Székhely: 8192 Hajmáskér, Tábori út 17.
- E-mail cím: info@bakonynektar.h
- Telefonszámok: 06/20/319-9594 és 06/30/372-8454
A honlap tartalma, használata:
A honlap általános tájékoztató információkat tartalmaz a mézről és egyéb méhészeti termékekről, termékeinkről, a honlap üzemeltetőinek méhészetének eseményeiről.
A honlapon közzé tett információk csupán tájékoztató jellegűek. A Felhasználó a honlapon található információkra alapozott döntése, kizárólag a Felhasználó felelőssége.
Az Üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsák, az üzemeltetését felfüggesszék vagy megszüntessék, az elérhetőségét megváltoztassák, a Felhasználási Feltételeket módosítsák. Minderről a Felhasználó a honlapon szerezhet tudomást.
A honlap tartalmáért való felelősség:
Az Üzemeltetők mindent megtesznek azért, hogy a honlapon lévő információk megfeleljenek az igazságnak és minden elvárható intézkedést megtesz a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében. Mindemellett megeshet, hogy a honlapon, akár az Üzemeltetőktől függetlenül, jogosulatlan hozzáférés, módosítás történik.
Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az Üzemeltetők nem vállalnak felelősséget semmiféle kárért, veszteségért, amely a honlapon szereplő információk pontatlansága, hiányossága, félreérthetősége, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, valamint a honlap használatra alkalmatlan állapota,nem megfelelő működése, üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Az Üzemeltetők nem vállalnak felelősséget a honlap biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Az Üzemeltetők javasolják, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A honlapra történő belépéssel, annak használatával minden Felhasználó elfogadja a honlap használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja.
Kapcsolódó honlapok:
A Üzemeltetők a honlapon található más honlapokra mutató hivatkozásokon elérhető információkért felelősséget nem vállalnak. Amennyiben az Üzemeltetők tudomására jut, hogy a hivatkozott oldal harmadik személy jogait vagy hatályos jogszabályokat sért, a hivatkozást eltávolítják a honlapról.
Vegyes rendelkezések:
Az Üzemeltetők bármikor jogosultak ezen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani, mely a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Ezen Felhasználási Feltételeket a magyar jogszabályokkal összhangban kell értelmezni és teljesíteni.
A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.
A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát, végrehajtatóságát.
Hajmáskér, 2015.10.01.
Csiza Erika Erzsébet és Simon Péter
Üzemeltetők